Northumbria University Centre for Forensic Science

More precaution for forensic DNA in criminal investigations

A. M’charek & V. Toom. “Meer voorzorg bij DNA-onderzoek” Tijdschrift voor de Politie, 73: 30-33. [in Dutch]. (2011).

Tags: , Victor Toom